O projektu

Bytový dům Rezidence Liliová vznikne v lukrativní pozici, která nemá v Liberci obdoby.

Absolutní
centrum města

Veškeré vstupy
jsou bezbariérové
Dostatek
parkovacích míst

Bydlení, které smíte

Parcela se nachází v absolutním centru města s výhledy na městské symboly. Jedná se o vzorový příklad udržitelného developmentu, který rozšiřuje bytové kapacity v centru města a zároveň těží z dostupnosti veškeré základní občanské vybavenosti (vzdělání, kultura, obchod, sport i příroda). Svým umístěním při stanicích MHD (autobusové a tramvajové linky) a návazností na pěší zóny centra Liberce je záměr v souladu s cíli územního plánování na udržitelný rozvoj území.

Knihovna

1 min. pěšky

MHD

1 min. pěšky

Restaurace

2 min. pěšky

Divadlo

2 min. pěšky

Pošta

3 min. pěšky

Magistrát

3 min. pěšky

Radnice

3 min. pěšky

Katastrální úřad

2 min. pěšky

Bankomat

3 min. pěšky

Obchodní centrum

4 min. pěšky

Dinopark

4 min. pěšky

Policie

4 min. pěšky

Hotel

3 min. pěšky

Bazén

6 min. pěšky

Fitness

4 min. pěšky

12 min. pěšky

Občanská vybavenost
a nejbližší okolí

Napojení objektu na technickou infrastrukturu si vyžádá rozsáhlé úpravy bezprostředního okolí. Úsek ul. Liliové podél bytového domu tak bude kompletně předlážděn s finální výměnou betonové dlažby za žulovou kostku, která je pro centrum města typická.

Dále dojde ke změně uspořádání uličního profilu slepého konce ul. Bažantí, kde bude rozšířen stávající jednostranný chodník.

MŠ, ZŠ, střední školy, univerzita, obchodní centra, supermarkety, zábavní parky, restaurace, kavárny, plavecký bazén, sportovní areál, autoservis a pneuservis, hotel, automyčka atd.

Výhledy na tamní dominanty

Jižně od domu bude vytvořeno vyhlídkové „odpočívadlo“ s výhledy na tamní dominanty. Toto vyhlídkové místo bude vyzděno z kamenných bloků původní zdi lemující stávající parcelu.

0
nadzemních podlaží
0
byty se střešní terasou
0
komerční jednotky
Moderní byty v centru Liberce | Rezidence Liliová | Liberec

Rovinatá parcela
a bezbariérové
vstupy

Zájmové území se nachází na samém okraji Městské památkové zóny. Jedná se o proluku v převážně blokové zástavbě. Z parcely se otevírají výhledy nejen na historické centrum města s dominantami radnice a divadla F.X. Šaldy, ale i ještědský hřeben.

Ze severu parcelu ohraničuje sousední polyfunkční dům SBD Sever, k jehož momentálně holému štítu bude novostavba bytového domu navázána. Tímto spojením dojde k dokončení novodobé dostavby tamní proluky.

Bytový dům bude osazen do terénního zářezu tak, aby veškeré vstupy do domu byly řešeny bezbariérově.
Dům svou výškou navazuje na sousední slepý štít objektu SBD a zároveň nepřevyšuje stávající sousední historické objekty.

Parkování
ve vnitrobloku
i v zakladačích

Podél domu ve slepé ulici Bažantí je navržena zpevněná plocha s kolmými parkovacími stáními. Zbylá většina parkovacích míst bude umístěna do vnitrobloku. S ohledem na potřebnou kapacitu je jejich uspořádání řešeno parkovacími zakladači s minimalizací manipulačních ploch.
Příjezd k bytovému domu vede slepou Bažantí ulicí navazující na Nerudovo náměstí.

Bydlení s vysokým standardem přímo v centru

Dům je situován na rovinatou parcelu, kterou lemují mírně stoupající ul. Bažantí na JV a mírně klesající ul. Liliová na JZ.
Půdorys bytového domu je tvaru písmene L. Jeho osazení na východě parcely (podél ul. Bažantí) respektuje ustoupenou uliční čáru vytvořenou nedávnou výstavbou polyfunkčního domu SBD. Podél jižní hranice (ul. Liliová) dům naváže na průčelí kliniky Gennet, kde bude dům osazen na stávající katastrální hranici.

Novostavba bytového domu vytvoří jak nároží, tak svým pohledově exponovaným jižním průčelím bude přímo komunikovat s nejatraktivnějšími dominantami centra města.
Dům je navržen s jedním podzemním a 6ti nadzemními podlažími. Poslední podlaží je hmotově ustoupené v nárožích. Zastřešen je plochou střechou.

Hlavní vstupy v parteru objektu budou bezbariérově napojeny na stávající chodník v Liliové ulici.
Vjezd do krytého parkování ve vnitrobloku je řešen mírnou rampou s napojením do Bažantí ulice.
Jedná se o současný městský palác vsazený do historického prostředí. Členění fasády domu přes svůj minimalistický výraz vychází z klasicistního tvarosloví sloupového řádu s hmotově uvolněnými nárožími, kde jsou umístěné rohové lodžie.

Celkové pojetí domu je záměrně prosto jakékoli falešné zdobnosti. Veškerá plasticita exponovaných průčelí je tvořena pravidelným rastrem francouzských okenních sestav. Niky lodžií pak rozehrají stínohru díky rozdílné hloubce těchto krytých prostor oproti líci fasády. Každé podlaží je podtrhnuto „negativní spárou“ ve fasádě, které jsou reminiscencí na tradiční motiv římsy.
“Vysoký řád“ domu je tak vertikálně členěn na tradiční uspořádání sokl-dřík-koruna.

V suterénním podlaží se nachází výměníková stanice pro vytápění, strojovna vzduchotechniky, technologie elektro, hydraulické agregáty pro parkovací zakladače, sklady pro komerční jednotky a sklepní kóje pro jednotlivé byty.

V přízemí domu se nachází 2 komerční jednotky, jež jsou tvořeny hlavním prostorem se základním provozním zázemím.
Zbytek přízemí vnitroblokové části domu zaujímají krytá parkovací stání ve vertikálních zakladačích, od kterých je možné vstoupit do schodišťové haly.
Podlaží 2-6.NP jsou čistě obytná s byty velikostních kategorií 1KK-5KK. Každý byt (až na 2 garsoniéry) má vlastní lodžii. Čtyři byty v 6.NP obsahují vlastní schodiště na střešní terasu.

Hlavní hmota domu bude opatřena broušenou silikátovou omítkou v béžovém odstínu. Části domu plasticky ustoupené oproti vnějšímu líci budou naopak provedeny hlazenou silikátovou omítkou v odstínu hnědo-šedém tak, aby odstín korespondoval s okenními profily a veškerým oplechováním.

Keramické akustické konstrukce

Vstupní dveře bezpečnostní tř. BT2

Podlahy vinylové skládané click

V případě zájmu o byt v Rezidenci Liliová kontaktujte naše prodejce

Michal Bezucha

prodejce bytů

Martin Gadas

prodejce bytů