Financování

Nákup bytu můžete financovat prostřednictvím hypotéky, se kterou Vám naši prodejci rádi poradí.

1. Rezervace
V případě Vašeho zájmu o konkrétní byt kontaktujte prosím naše prodejce. Byt Vám budeme držet v rezervaci po dobu tří pracovních dnů.
Pokud se rozhodnete pro koupi bytu, připravíme Vám k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Do 10 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte nejméně 10% kupní ceny.
Dalších nejméně 10 % z kupní ceny bytu jako zálohu na kupní cenu uhradíte nejpozději do 31. 12. 2021. Pokud budete byt rezervovat po tomto datu, do 10 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte nejméně 20% kupní ceny.
Doplatek do 100% ceny provedete nejpozději do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy, která se uzavírá po vydání kolaudačního souhlasu. Předpokládaný termín kolaudace je v prosinci 2022. Poté bude proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Všechny platby jsou směrovány na zvláštní vázaný účet u banky, která poskytuje prodávajícímu úvěr na část nákladů stavby. Dispoziční právo k vázanému účtu má výhradně tato banka a finanční prostředky zde složené mohou být použity pouze k úhradě části nákladů na realizaci projektu výstavby bytového domu Rezidence Liliová.

V případě zájmu o byt v Rezidenci Liliová kontaktujte naše prodejce

Michal Bezucha

prodejce bytů

Martin Gadas

prodejce bytů